Vad kännetecknar ett bra kontor?

När du ställer dig frågan vad som kännetecknar ett bra kontor så kanske svaret du kommer fram till är att det krävs bra material och ordning och reda på kontoret. Det är delvis sant men det är inte det enda som behövs.

På ett kontor finns det i nya tider öppna landskap vilket innebär att det står flera skrivbord i samma rum och ibland kan också dessa skrivbord delas av fyra personer. Ett bra kontor kan vara när alla människor får plats och inte känner sig instängda. Ordning och reda och rätt kontorsmaterial är också något som kännetecknar ett bra kontor, för ett stökigt kontor kan lätt ställa till irritation bland kollegorna.

”Alla behöver inte tycka om alla men alla bör komma bra överens för att slippa mobbning och andra otrevligheter.”

Fler faktorer för ett bra kontor

Något som är viktigt på ett kontor är att alla kollegor kommer överens med varandra. Kollegor som inte gillar varandra och som går bakom ryggen på varandra är en dålig arbetsmiljö. Alla behöver inte tycka om alla men alla bör komma bra överens för att slippa mobbning och andra otrevligheter. På kontoret bör det också finnas en bra chef som lyssnar på sina anställda och hjälper till när det behövs.

Chefen har också tillsammans med de anställda ett ansvar att se till att alla maskiner och utrustning fungerar. Om det mot förmodan skulle finnas något som inte fungerar kan detta leda till irritation snabbt. Därför bör datorer, kopiatorer och telefoner som använda uppdateras med jämna mellanrum. Anställda som slutar på grund av irritation är det sista ett kontor behöver, men för att få ett bra kontor och kontorsmiljö måste alla hjälpas till.