Utvecklas genom kompetensutveckling

I en debattartikel på Dagens Nyheter skriver man om hur kompetensbrist och svårigheter att rekrytera är de största två utmaningarna för många företag. Men lösningen behöver inte vara att anställa ny kompetens, det kan vara att vidareutbilda befintlig arbetsstyrka.

”Bristen på kompetens utgör den kanske enskilt största utmaningen för svenska företag. Trots att både den högre utbildningen och forskningen expanderat kraftigt under de senaste decennierna är vakansgraden i näringslivet rekordhög.” så inleds debattartikeln som Tobias Krantz som är chef för utbildning, forskning och innovation skrivit tillsammans med Emil Görnerup som forskningspolitisk expert, vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas och detta förklaras till stor del bero på kompetensbrist, vilket är något som Tobias Krantz tillsammans med Emil Görnerup skriver om i en debattartikel i Dagens Nyheter. Något som stödjer deras tes är en artikel i ComputerSweden med rubriken ”Företag vill ha digital kompetens – men är dåliga på att internutbilda”. Så hur ska man då få bukt med problemen? Det bästa är att titta internt på kontoret vad som kan ändras. Kanske är det någon redan anställd som bör skickas till SSE Executive Education på kurs för att få sig en gedigen vidareutbildning i kompetenshöjande syfte? Kompetensutveckling höjer nämligen både den anställdes värde inom och utanför företaget vilket betyder att det är en win-win situation för bägge parter.

Bättre karriär med genom vidareutbildning

Något som är viktigt att tänka på nä det kommer till kompetensutveckling på företag är att tänka lite extra kring cheferna. Har de alla kompetenser de ska ha eller kan det vara dags för en liten chefsutbildning? Hos SSE Executive Education finns utbildningar både för chefer inom offentlig sektor och inom privat näringsliv samt specialistutbildningar för personer som jobbar inom finnas, försäkring och Riskmanagement. Eller varför inte utbilda hela teamet? Vidareutbildningar finns, det gäller bara att hitta dem.

Ett tips till den som vill skapa sig en bättre karriär är dels att vidareutbilda sig och att ta till sig de karriärsråd du sällan får men som är sammanfattade i denna artikel hos Ny Teknik som på ett humoristiskt sätt delar med sig av flera goda råd som finns – men som ofta eller aldrig sägs rakt ut.