Utbilda i arbetsmiljö

2130476-four-businesspeople-in-boardroom-smilingNär det kommer till konferenser finns det en uppsjö av viktiga ämnen att beta av såsom kompetensutveckling, marknadsföring och effektivisering av företaget men något som kan vara guld värt att ta upp är hur man som företag ska arbeta för att skapa god arbetsmiljö.

En konferens kan vara utformad på flera olika sätt. Till exempel kan konferensdagarna hållas inne på kontorets egna salar eller så kan man åka iväg till konferenscenter med spa och vingård, för vart konferensen hålls är egentligen inte det viktiga. Det viktigaste är att hålla sig till konferensens ämne och vad kan vara viktigare än att utbilda sina medarbetare i hur en arbetsplats arbetar för att uppfylla alla krav om god arbetsmiljö? För enligt Arbetsmiljöverket är det nämligen flera saker som ingår i arbetsmiljö och dessa är bland annat indelade i fysiska-, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Vad innebär de olika delarna av arbetsmiljön?

  • Fysisk arbetsmiljö – din arbetsplats och allt där till såsom lokaler, ljus, buller, bord och stolar ska få dig att må bättre och hjälpa dig att utföra ditt arbete utan att skada dig. Till exempel har många kontor nu börjat lägga fokus på ergonomi och motion för att förbättra sina anställdas fysiska arbetsmiljö.
  • Psykologisk arbetsmiljö – du ska inte behöva bli sjuk av att vara på jobbet, lida av stress eller må dåligt på din arbetsplats. Till exempel ska ljudnivåerna inte vara alltför höga och du ska ha möjlighet att lämna ditt skrivbord under dagen för att ta pauser i ditt arbete.
  • Social arbetsmiljö – det ska finnas möjlighet för dig och dina kollegor att interagera med varandra, ett exempel är till exempel att det finns gemensamma ytor som samlingsplatser likt ett lunchrum eller en loungedel.

Skapa bättre arbetsmiljö

Något som är viktigt för att en arbetsplats ska anses ha god arbetsmiljö kännetecknas av ett starkt och utvecklat ledarskap, kommunikation och engagerade medarbetare i ett positivt arbetsklimat, skriver DN. Men för att uppnå detta behöver man ha en utförlig policy i hur man ska hantera de arbetsmiljömässiga problem som kan uppstå på en arbetsplats – och det är precis detta som man kan ta upp på konferensen. En viktig aspekt i arbetsplatsens arbetsmiljö är nämligen hur pass delaktiga medarbetarna anser sig vara. Till exempel skriver GP om hur dålig psykosocial arbetsmiljö rent faktiskt bidrar till hjärtproblem och de som främst är i riskzonen är män med hög arbetsbörda men med lite inflytande över sin egen arbetssituation – och det är precis detta som kan förebyggas genom att låta anställda vara med i framtagandet av olika policys och beslut gällande företaget.

953980-job