Tekniken på lager avlastar personalen

Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny broschyr om hur man kan se till att arbetsplatsen följer de regler och riktlinjer som finns för att garantera personalen en trygg miljö i lager. Bland annat finns en checklista om hur man säkerställer att personalen tar de pauser de har rätt till. Idag finns mycket bra utrustning till lager, och marknaden utvecklas ständigt eftersom den globala e-handeln ökar.

Att lagerarbetet är ett så pass utsatt jobb när det kommer till belastning och säkerhet är välkänt sedan länge. Detta är något som i allt högre grad ses över, speciellt i och med att den ökade globala e-handeln har satt igång många lagerverksamheter. De allt lägre priserna på varor från exempelvis Kina har lett till en allt högre belastning på lager runtom i Sverige, vilket självklart gör det mer angeläget än någonsin att garantera att arbetsmiljöreglerna tillämpas.

Ett ökat tryck på lagerarbetare syns bland annat på att det under bara ett år skett många dödsolyckor på Amazons lager i USA.

Bra utrustning till lager viktigt

I Arbetsmiljöverkets broschyr kan du läsa mer om hur man säkerställer en bra arbetsmiljö för lagerarbetare. Mycket handlar om att ta de pauser man har rätt till, men självklart spelar tekniken här en avgörande roll. Truckarna ska vara enkla och säkra att köra, man ska garanteras körtillstånd för att få manövrera den. Det ska också finnas enkla och moderna apparater som på alla sätt och vis kan minska arbetsbelastningen.

Avlasta lyft och underlätta för arbetarna är något som utvecklas ständigt. När många inom ”mellanyrken” – de som jobbar med administration och konsultation, känner sig hotade av AI:s intåg på arbetsmarknaden, kan nog de flesta lagerarbetare ändå se framemot en annan typ av arbetsform i framtiden. Kanske kommer robotar kunna göra det mesta arbetet som sker på lager, medan man anställer folk till att göra olika typer av kontroller, insyn och annat, kanske rentav styra maskinerna från ett kontorsutrymme i närheten. Så har man löst det på många gruvor och så kommer det förmodligen gå till även på lager inom den närmsta framtiden.