Stärk kontaktnätet med konferenser

Att gå på konferens är ett bra sätt att lära känna branschfolk och sprida sitt varumärke. Tänk ut noga hur du kan nischa dig på olika sätt och signera dig på konferenser du tror kan vara bra för ditt varumärke. Att gå på konferenser (och mässor) och AI, miljö eller klimatpåverkan och annat är breda och hyfsat onischade.

Ett annat mycket klokt sätt att knyta nya kontakter är genom att själv arrangera en konferens för att skapa en ledande profil inom din bransch. Man skapar en viss ton och gör att folk förknippar ens märke som ledande inom en bransch. På konferenser samlas antingen folk från ett enskilt bolag, eller också en hel bransch. Eller också är det en konferens som handlar om den senaste forskningen inom ett område – eller kanske risker i framtiden? Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser och är du ett visionärt företag eller envis enrpe

Konferenser värda ett besök

Stora konferenser som lockar folk från olika typer av branscher med gemensamma nämnare är mycket bra att gå på. Speciellt om du är entreprenör och vill lära dig mer om en viss utveckling inom ett område. I Stockholm samlades precis 8000 personer på en AI-konferens som både lockar investerare men också forskare, utvecklare, tekniker och annat folk som av olika anledningar vill implementera AI i sin verksamhet. Här samlas alltså en hel massa människor som på olika sätt kan vara till nytta när du själv utvecklar ditt företag!

Andra konferenser kan vara med miljö i fokus. Kanske står en viss bransch inför en svår utmaning, till exempel omställning från ett fossilt bränsle till en förnybar källa? Det finns en massa konferenser som är spetsade till att handla om grön omställning, ny teknik och forskning som på olika sätt leder oss i den riktningen. Att ligga i framkant och ha koll på forskningen är aldrig skadligt för ett företag, tvärtom är det så man skaffar goda marginaler och en känsla av framtidsvision.