Rörelse och friskvård på arbetstid

Enligt studier och forskning så blir människor allt mer stillasittande, ett tillstånd som är farligt för hälsan. Rekommendationen är att varje individ ska gå minst 10.000 steg varje dag, gärna mer, för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Många som har ett stillasittande kontorsjobb åtta timmar måndag till fredag har svårt att få in den dagliga motionen.

Som företag och arbetsgivare finns det flera sätt att uppmuntra sin personal till rörelse och aktivitet. Företaget kan bland annat erbjuda utrustning i form av vattenflaska med logotyp eller träningskläder, alternativt att anställningsvillkoren ger den anställde både tid och pengar för att få in mer motion.

Förmåner friskvård

Idag är det inte ovanligt att den anställde blir erbjuden friskvårdsbidrag varje år från sin arbetsgivare. Friskvårdbidraget kan variera kraftigt mellan olika företag men det brukar ligga på minst ett par tusen som är fritt för den anställde att utnyttja. Friskvård kan vara allt från ett gymkort, gå på yoga, utöva vissa sporter eller gå på massage. Andra förmåner som arbetsgivaren kan erbjuda är så kallad friskvårdstimme. Det innebär att den anställde får en viss tid, vanligtvis en timme, att utnyttja varje vecka till friskvård. Denna kan nyttjas under arbetsdagen vilket kan göra det enklare för arbetstagaren att hinna träna på en lunch till exempel eller gå tidigare en eftermiddag för att hinna träna efter jobbet.

Schemalagd friskvård

Andra arbetsgivare ställer högre krav på att personalen ska röra på sig under veckan och schemalägger därför olika friskvårdsaktiviteter. Då är det inte längre fritt att delta och den anställde kan inte styra över när friskvårdstid ska tas ut, då är det lika för alla. Det kan till exempel handla om att vissa möten är förlagda som så kallade walk-and-talks. Walk-and-talk innebär att de möten som inte behöver datorer och presentationer lika väl kan avhandlas under en promenad. Studier visar dessutom att hjärnan fungerar bättre under rörelse varför denna typ av möten har blivit populära och ofta väldigt kreativa. Ett annat exempel kan vara att det är schemalagd stund varje dag för kontorsjympa, där personalen tillsammans stretchar eller gör små styrkeövningar som är bra för stillasittande arbete.