Regeringen satsar på arbetsmiljön

Att ens företag ska ha god arbetsmiljö är a och o för medarbetarnas välbefinnande vilket även leder till bättre resultat för företaget i sin helhet. Detta är något som vår nuvarande regering insett är något att lägga vikt vid – därför budgetsatsar regeringen för bättre arbetsmiljö i landet.

Valrörelse

Vikten av god arbetsmiljö har vi tidigare skrivit om och fler och fler företag har kommit till den insikten, och nu även vår nuvarande regering. Därför har man under 2015 års budget valt att satsa även på arbetsmiljön i landet. I ett pressmeddelande på regeringens hemsida skriver man bland annat att denna satsning beror på att vi går mot en alltmer globaliserad arbetsmarknad med globalkonkurrens vilket gör att fler personer måste orka arbeta mer och längre. Men på grund av den tidigare regeringens nedrustning av arbetsmiljöpolitiken har såväl arbetsskador som arbetssjukdomar ökat precis som att den totala sjukfrånvaron även är ovanligt hög. Detta medför alltså att man återigen vill satsa på att bygga upp en välfungerande arbetsmiljöpolitik och därför föreslår man nu en rad ändringar på budgetära satsningar.

Vad vill regeringen satsa på?

Till exempel vill man skjuta till Arbetsmiljöverkets anslag med 20 miljoner kronor från och med juli 2015 och räknar även med att stärka detta anslag med ytterligare 35 miljoner kronor 2016 och därefter år 2017 skjuta till fem miljoner. Man vill även stärka statens bidrag till de regionala skyddsombuden som finns runt om i landet med nio miljoner kronor från och med juli 2015 och även detta ska ökas under 2016 med en miljon kronor. Regeringen anser nämligen att denna satsning kommer att göra så Arbetsmiljöverkets tillsyn inom arbetsmiljöområdet förbättras och att man även kommer kunna anställa fler inspektörer i och med de ökade anslagen. Vidare menar regeringen att det krävs ytterligare en satsning på arbetslivsforskningen vilken kommer att genomföras mellan år 2015-2018 där fokus kommer att vila på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa samt att man även vill förstärka företagshälsovårdens kompetensförsörjning vilket kommer att påbörjas från och med juni detta år.