Olika typer av kontor

En gång i tiden fanns det kontor, och så fanns det andra typer av arbetsplatser, som fabriker och verkstäder. Idag har många arbetsplatser drag av kontor, och många olika verksamheter bedrivs i lokaler fyllda med skrivbord och datorer. Den stora mängden olika verksamheter har lett till att det idag finns många olika typer av kontor

Kontor anpassas efter den typ av verksamhet som bedrivs där. Ett större företag har sällan kontor som liknar de hos mindre företag, eller hos ideella organisationer. Faktorer som företagskultur, och verksamhetens art, påverkar dels hur kontoret är indelat, och också hur det är möblerat.

Snabbkontor

Att tvinga stänga ett kontor innebär en stor ekonomisk förlust, och ju längre kontoret är stängt, desto mer pengar kommer en verksamhet att förlora. Men att låta de anställda arbeta i lokaler som har drabbats av mögel är inte heller en bra idé. Mögel påverkar luftvägarna och kan leda till sjukskrivningar, vilket också kostar pengar.

Volvo Personvagnar upptäckte mögel på sitt kontor, men lyckades få ett nytt på bara sex veckor. Lösningen var att beställa en byggnad – ett kontor för 150 anställda – helt uppbyggd av prefabricerade byggelement. Uppgiften anförtroddes till Flexator, som har flera färdiga kontorsbyggnader i sin katalog. Modulbyggnaden Sommen anpassades till Volvo PV:s behov – den gjordes bl.a. dubbelt så stor, och kunde sedan placeras på fabriksområdet i Torslanda. En stor fördel med att bygga på detta sätt är att arbetet blir mindre störande för omgivningen, eftersom modulerna byggs på en fabrik. Dessutom är det enkelt att flytta den färdiga byggnaden, om behoven skulle förändras.

Aktivitetsbaserat kontor

Den allra tydligaste trenden när det gäller kontorsmiljöer de senaste åren är att man går från kontor med fasta arbetsplatser till aktivitetsbaserade kontor eller flexkontor, där den anställda inte har fasta arbetsplatser. Förändringen började inom näringslivet – Microsofts kontor i Amsterdam är en föregångare – och har spritt sig till offentlig verksamhet.

Alla är dock inte odelat positiva. Flexkontor planeras utifrån tanken att hela arbetsstyrkan aldrig är på plats – någon är alltid sjuk, vårdar sjukt barn eller befinner sig på resa – vilket leder till att det finns färre arbetsplatser än anställda. Detta sparar pengar åt arbetsgivaren, men leder för många till en arbetssituation med mer stress, och större risk för bl.a. allergiska besvär.