Mobilväxel, en bra lösning

Ergonomi och god arbetsmiljö får allt större fokus på arbetsplatserna runt om i Sverige, och med tanke på hur många rapporter som kommit de senaste åren om hur stillasittande och dålig ergonomi påverkar kroppen är detta inte så konstigt snarare något ytterst positivt – speciellt för receptionisten, växeltelefonisten och kontorsarbetaren.

mobiltelefon handEn receptionist eller växeltelefonist sitter ner större delen av sin dag framför en dator samtidigt som denne är ansluten till ett headset för att kunna ta emot och koppla samtal. Och just det här med sittandet är något som har en ytterst negativ inverkan på kroppen. Bland annat skriver Arbetsmiljöverket om hur det också är upp till arbetsgivaren att ge sina anställda möjlighet att påverka det egna arbetet just när det kommer till rörelsevariation vilket bland annat innebär att man ska kunna växla mellan att sitta och stå samt inte vara bunden till sin arbetsstation under hela sin arbetsdag. Något som det under lång tid inte funnits ett alternativ för när det kommer till just yrken där den anställde är bunden till någon form av växel. Men det finns det nu. Bland annat har företaget Unotelefoni lanserat en mobilväxel som gör det möjligt för även receptionister och växeltelefonister att frigöra sig från sin dator och istället ha en fullskalig växelfunktion i sin mobiltelefon, något som går att läsa om på deras hemsida www.unotelefoni.se. Med andra ord kan detta också vara lösningen på de arbetsrelaterade skador en person som sitter mycket framför en datorskärm kan ådra sig såsom musarm, närsynthet och gamnacke – bara av den enkla anledning att man kan variera hur mycket man rör sig under sin arbetsdag.

Vikten av att röra på sig

ergonomisk musplattaAtt det är viktigt att röra på sig under sin arbetsdag och inte enbart vara stillasittande gäller givetvis för alla typer av branscher. Dock är det om än mer viktigt när man arbetar framför en dataskärm. Till exempel skriver Dagens Nyheter om hur man kan drabbas av närsynthet när man stirrar allt för länge på bildskärmar, vilket alltså gör yrken såsom receptionist, växeltelefonist och kontorsarbetare till extra utsatta. Emellertid finns dock saker som man själv kan göra för att förebygga denna typ av problem som kan orsakas av arbetet bakom datorn såsom musarm, gamnacke och ansträngda ögon. Exempelvis tipsar Metro om hur man bland annat kan ställa in ljuset på skärmen så det anpassas till ögonen på ett bättre sätt, använda ordentliga musmattor och ha skrivbordet i rätt höjd för att få en bättre förutsättning att inte drabbas av datorrelaterade problem i kroppen. Har man därför ingen möjlighet att, som exempelvis receptionist, få en mobil växel kan man därför tänka på detta istället samtidigt som man även kan:

  • Variera position mellan stående och sittande
  • Ta en lunchpromenad för frisk luft och rörelse
  • Använda terminalglasögon framför datorn
  • Sitta rätt rent ergonomiskt
  • Tänka på hållningen