Många företag har dålig kundtjänst

252601-attractive-businesswoman-with-phone-headsetMånga säger upp avtal med företag som har dålig kundtjänst, och rykten kring sådana saker sprider sig snabbt bland kunder och potentiella kunder. Slö och oengagerad service med dåliga upplägg gynnar inte företaget på något sätt, och inte heller kunden. Tyvärr är det så att väldigt många både välkända och mindre välkända företag har kundtjänst och support som är under all kritik, något som de skulle fixa till genom en väldigt liten ansträngning jämfört med vad de faktiskt får för det.

För att ett företag ska kunna utföra ett bra arbete och hela tiden sträva efter att bli bättre och utvecklas, så måste man ha extremt snabb support och kundtjänst, kontakt med kunder är bland det viktigaste som finns när man driver en verksamhet. I Svenska Dagbladet kan man läsa om en undersökning som gjorts på tidningen Markets uppdrag, där endast 7 av 23 kundtjänster hos stora företag och butikskedjor har en bra standard. Faktorer som bemötande, väntetid, kunskap är ytterst viktigt hos den som arbetar med support och kundtjänst, något som alltså hela 16 stycken av de som var med i undersökningen inte uppfyller.

Många hävdar att kunden alltid har fel

Och detta är väl helt tvärtemot vad man trodde att service handlar om. Självklart kan inte kunden alltid ha rätt, men som företag måste man alltid sträva efter att om en kund hör av sig så är det något som inte stämmer och aktivt arbeta för att lösa problemet och komma fram till vad det beror på. Aftonbladet har också gjort en undersökning gällande teknisk support på de största bredbandsföretagen, Väntetiden varierade kraftigt hos de olika bredbandsjättarna, och många fick betyg som inte håller måttet. Bäst betyg fick Bredbandsbolaget.

Tjänst visar öppet hur företags service är

En ny tjänst, Uckyou.com, är en klagomålstjänst som öppet visar hur olika företag hanterar service åt kunder. Syftet med detta är att förenkla det för kunder att framföra olika klagomål om de skulle behöva, samt för andra att ta del av dem, för att inte hamna i samma knipa. Detta leder förhoppningsvis till att företagen i fråga tar till sig av kritiken och ändrar sina rutiner.

Detta är bra service:

  • korta väntetider
  • bra bemötande
  • arbeta lösningsorienterat
  • lyssna på kund
  • erbjuda kompensation till kund vid grova fel
  • anställda besitter rätt kunskap
  • inte ha för många knappval i telefontjänst