Knepet för att rekrytera socialsekreterare

Det har länge rått stor brist på socialsekreterare runt om i landet och för att göra yrket mer attraktivt har socialtjänsten i Sundsvalls kommun valt att testa på en lite annorlunda rekryteringsteknik för att locka socialsekreterare att arbeta hos just dem – nu erbjuder de nämligen 6-timmarsarbetsdag!

Ritade kontorsfigurer i kostymAtt inför förändringar på arbetsplatsen kan mycket väl vara lösningen för att både få en nytändning i befintlig personal som ett sätt att locka dit nya vid en rekrytering, och precis så tänkte socialtjänsten i Sundsvalls kommun för att locka tillbaka personal som sagt upp sig. Så vad är det för typ av förändringar som man gjort? Man har kortat ner arbetsdagen till 6 timmar istället för de traditionella 8 timmarna som är vanlig arbetstid. Dock är detta inte en permanentlösning utan är i form av ett test för att se hur det går, och blir resultaten goda kommer 6-timmarsarbetsdagen att stanna – men det vet vi först efter att testperioden på ett år har löpt ut.

Ändrat med anledning av förlorad personal

Anledningen till att man valt att införa denna förändring på prov skriver Sveriges Radio beror på att socialtjänsten dels förlorat en hel del erfaren personal på grund av de långa och tunga arbetsdagarna, men också för att locka till sig nya talanger till branschen. Bland annat säger socialsekreteraren Robert Wiklander till tidningen att under de knappa två åren som han arbetat på socialtjänsten i Sundsvall så har det rått en väldigt stor personalomsättning och att han i sin grupp nu är den som arbetat längst. Men det är inte bara ur en personal-synpunkt som man valt att genomföra denna ändring av 8-timmarsdagen, utan även för de barn- och unga som påverkas när det inte finns tillräckligt med socialsekreterare på plats. Genom ett införande av 6-timmarsdagen hoppas man därför på att arbetsdagen jämnas ut mer genom att personalen får arbeta i skift på ett annat sätt än förut och att den då lediga personalen får chans till återhämtning.

Så vad är knepet för att rekrytera socialsekreterare? Enligt Sundsvalls socialtjänst: att korta ner arbetsdagen till 6 timmar.