God arbetsmiljö

Mycket är det som spelar in när det handlar om en bra arbetsmiljö, med allt från ergonomi till uppmuntrande chefer. Det är självklart chefernas ansvar att de anställda trivs och känner glädje när de går till arbete. Därav är det viktigt att man ser till att kontorsmöbler med mera har inhandlats av god kvalitet, exempelvis från Offix. Dessutom bör de se till att det inte är en ”skrikig” miljö,  att det finns möjlighet att stänga ut kollegor och kunder samt att man inte får ont i kroppen av sitt arbete. Det är även viktigt att se till så det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen, någonting arbetsgivaren inte längre ska utse (källa).

Du som är arbetsgivare och är osäker på vad som gäller för att det ska vara god arbetsmiljö på ditt företag bör gå in på Arbetsmiljöverket och läsa på. Där kan du hitta vad som förväntas av dig men även vad du kan göra bara för att förbättra arbetssituationen på arbetsplatsen. Dit kan en också vända sig om man är arbetstagare och har frågor och anser att någonting inte går rätt till på sin arbetsplats. Vill man ha vidare vägledning är Facket också något som kan kontaktas.

Även viktigt med förbättrad arbetsmiljö i skolan

För några dagar sedan framkom det också att regeringen nu satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö i skolan, vilket självklart är en positiv sak – eftersom också skolan är en arbetsplats. Och om man ser till att effektivisera skolans miljö kommer det även att allt eftersom smittas av sig på de företag skolbarnen sedan kommer till när de har blivit vuxen. Så här skriver Regeringen själva i sitt pressmeddelande:

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

????????????????????????????????????????