Fördelar med interim chef

På en arbetsplats är det lätt hänt att såväl de anställda som cheferna fastnar i en slentrian där dagarna ser likadana ut och innovation eller nytänkande försvinner från företaget – vilket leder såväl till dålig arbetsmiljö som stress för de anställda. Därför kan det vid dessa stunder vara dags att ta in en interim chef för en period i syfte att uppmuntra utveckling och på så vis föra företaget framåt.  

affärskvinna pennaNär kreativiteten på arbetsplatsen börjar stagnera finns ett sätt att bryta trenden, och det är genom att ta in en utomstående konsult som projektledare för att ruska liv i medarbetarna igen. På till exempel http://www.forteexecutives.se/vara-tjanster/interim-management/ skriver man bland annat att behovet av en interim chef varierar från fall till fall men lämpar sig bäst när ett företag befinner sig i förändring eller omorganisering – eller som i vissa fall när ett företag är i behov av dessa. Att anlita en interim chef leder nämligen till transformation och förändring genom att få vissa projekt på plats i syfte att åstadkomma förändring och sätta igång processer som interim chefen sedan kan lämna över när denne lämnar arbetsplatsen. Men när man som företag ska hyra in en chef finns en del saker att tänka på. Bland annat skriver Privata Affärer att det är svårt att rekrytera en förändringsledare vilket gjort att just en interim chef kan vara lösningen – oavsett om syftet är att förändra organisationens struktur, eller om bolaget ska göra en riktig turn-around i sitt arbete så behövs nämligen en kvalificerad person som ledare om man vill lyckas med ett stort förändringsprojekt. Och mycket på grund av detta så blir just interim allt populärare.

Populärt med interim chefer

Anledningen till att interim chefer blir ett allt populärare val i föreagsorganisationer beror till stor del på dess förändringskraft och dess ryckte om att vara en tillfällig problemlösare som sveper in, förändrar och sedan försvinner igen. Så beskriver i alla fall tidningen Veckans Affärer fenomenet med ökningen av interim chefspositioner inom företag, bolag och organisationer. Och visst kan man ha rätt i detta. Interim management handlar nämligen om att man anställer en person på ledningsposition men bara under en kortare period då också vid behov. Situationer som kräver denna typ av lösning är inte bara när ett företag är i förändring exempelvis utan även vid tillfällen där en chefsposition behöver fyllas på grund av sjukskrivning, föräldraledighet eller under en pågående rekrytering för att inte störa det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. En organisation mår nämligen inte bra när personer inom företaget hoppar från post till post eller när en anställd får ökat ansvar under en begränsad tid som exempelvis tillförordnad chef – detta eftersom att både personen i den tillförordnade rollen och övriga medarbetare får svårt att veta vilken auktoritet den tillförordnade chefen besitter och hur länge med mera.

Så är det att arbeta som interim chef

affärskvinna väska resaAtt själv arbeta som interim chef är det bästa man kan göra, det menar i alla fall Daniel Kaplan som tog sin första interimtjänst som 30-åring. För Affärsvärlden berättar han hur ett typiskt interimuppdrag kan se ut:

  • Månad 1: värdera personalstyrkan och säg sedan upp hälften.
  • Månad 2: få igång och öka försäljningen eller vad företaget nu arbetar med.
  • Månad 3: hitta lösningar för att företaget ska ha möjlighet att fortsätta verksamheten.
  • Månad 4: Lämna och gå vidare till nästa uppdrag

Anledningen till att det ser ut på detta vis enligt Daniel grundar sig i att interim chefens främsta uppgift är att ta tag i en definierad uppgift som ofta betyder: vända förlust till vinst, halvera kostnaderna, hantera en fusion eller få in företaget på nya marknader. Och detta ska denne göra från dag ett. Upplärningsperiod inom företaget eller liknande är uteslutet – det ska en interim chef inte behöva. Så när man som företag anlitar en interim chef kan man vara säker på att denne besitter hög kompetens.