Förändringar på arbetsplatsen

Just nu är det mycket förändringar i Sverige vad gäller arbetsplatser, en av de största: test av 6 timmars arbetsdag. Vi svenskar har haft 8 timmars arbetsdag sedan 1919, ett beslut som togs av dåtidens riksdag. Detta och larm om hur stress håller på att bli vår tids stora folksjukdom, gör att många ser över möjligheten att korta ned arbetsdagen. Det är även för att företagen vill få dess anställda att jobba mer aktivt under de tider de är på kontoret. Många är det nu som surfar under arbetsdagen, endast för att de under den långa arbetsdagen ändå hinner få allt gjort. 

6 timmars arbetstid ger gladare personal

Några som valt att förkorta arbetsdagen är Svartedalens äldreboende i Göteborg och de enar på att de som arbetar har blivit piggare, gladare och mindre frustration datorstressade – någonting som självklart påverkar deras arbete positivt. Personalen mår bättre och det gör att de boende också mår bättre. Men det finns även de som anser att det är för dyrt att ha 6 timmars arbetsdag. I en artikel från Göteborgs Posten menar man att det är omöjligt att finansiera kortare arbetstid.

Vad som är mest troligt vad gäller kortare arbetsdagar, är att det är olika beroende på företag huruvida det fungerar eller inte. Än är det upp till varje företag att testa sig fram om de är intresserade. Någonting som rekommenderas är att man som företag dock oavsett vilket blir mer flexibel vad gäller företag. Då blir en även en mer eftertraktat arbetsgivare och i tider då rekrytering är av största vikt bör man absolut lätt fokus på det. Med ett nytänk kan man locka nya anställda som ger positiv kraft till företaget och om man använder sig av rekryteringsbolag kommer de även att trycka på detta när de lägger upp annonsen om nya anställda, vilket gör att företaget kommer rankas högt för den som till exempel söker på ”rekrytering Stockholm”.

Trevligare arbetsplatser är framtiden

Någonting som också är föränderligt på arbetsmarknaden är att arbetet ska vara mer av någonting trevligt, och inte bara en plats man kommer till för att jobba. Det är tydligt när man till exempelvis läser om Mattias Stjernströms företag, där man bara av bilderna ser en mer avslappnad atmosfär än vad företag vanligtvis visar upp. Detta är intressant och en kan bara drömma om vad framtiden har att ge, ett som är säkert är i alla fall att vi går mot bättre tider – där ens välmående är lika mycket värt som resultat.