Få en tryggare arbetsplats – larma!

I Sverige är vi mycket måna om allas trevnad på arbetsplatsen och att alla anställda känner sig trygga i sin respektive arbetsmiljö. Det är VD:ns ansvar att alla oavsett nivå och grad på arbetsplatsen känner sig väl till mods och kan komma och gå som de vill utan att vara rädda, bland annat för inbrott och saker som kan komma utifrån. Att installera ett larm är därför av stor vikt.

En anställd vill kunna känna sig i en säker zon på jobbet. Genom att skaffa företagslarm från https://www.sectoralarm.se/foretagslarm/ blir det därför lättare att slippa se sig över axeln varje gång man öppnar eller stänger företaget på morgonen eller kvällen. Det är också ett sätt att en anställd ska kunna sitta ensam på arbetsplatsen utan att vara livrädd att något ska hända.

Trygga allas värdesaker

Det är många som arbetar på företag som kanske ser arbetsplatsen som ett andra hem eller som vill ha med sig olika värdesaker som ligger på kontoret. För den sakens skull är det viktigt med ett bra företagslarm som tryggar de anställdas ägodelar som eventuellt finns på kontoren. En arbetsplats brukar även ha utrymmen för olika värdesaker som hör till kontoret i sig, kanske kassaskåp, extra datorer eller rum med datorer som innehåller extra hemlig information. Se gärna till att larmet är särskilt effektivt här genom att kanske sätta in rökdetektorer i vissa rum, extra övervakningskameror och laserstrålar som detekterar minsta rörelse.

Låt behöriga veta hur man larmar på och av

Visa de behöriga till olika rum hur man larmar på och av och var försiktig med att ge ut koden till folk som kanske inte ska ha inträde i vissa lokaler. En del rum ska bara ett fåtal personer kunna gå in i och då behöver övriga anställda inte få tillgång till kod, lås och dylikt.