Kontakt

Frågor om kontorsmiljö kan skickas till info@eamontage.se.

Kontorsmiljön är ingen bisak

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på våra arbetsplatser. Därför är det inte konstigt att miljön på arbetsplatsen påverkar hur vi mår.

Det faktum att arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi är på arbetsplatsen och på vår fritid, är väl känt. Men exakt hur mycket vi påverkas, och på vilket sätt, är mindre känt. Av denna anledning finns det en hel del forskning på området.

En av de som forskat på detta är arkitekten Christina Bodin Danielsson, som numera arbetar på Stressforskningsinstitutet. I en studie från 2013, som hon gjorde tillsammans med psykologen Cornelia Wulff och epidemiologen Hugo Westerlund, konstateras att arbetsmiljön på ett kontor kan påverka hur ledarskapet upplevs.

Resultatet av studien är att små rum, som delas av två till tre anställda, är de som skapar den minst fördelaktiga uppfattningen av ledarskapet. Bäst är mellanstora kontorslandskap, som rymmer 10-24 personer. Om kontoret är större än så bör, enligt studien, de anställda sitta i rum i denna storlek ändå.

Detta är ett mycket intressant forskningsområde, som förhoppningsvis inte kommer att överges efter att den nyss nämnda studien. En sak som studien visar är nämligen att ledarskapet behöver anpassas efter kontorsmiljön. Dessutom är det viktigt att förankra kontorets utformning i företagskulturen. Mer om studien finns att läsa här.

 

Ledarskap i en aktivitetsanpassad kontorsmiljö

 

Numera blir det allt vanligare med aktivitetsbaserade kontor. Ett exempel är Skanskas nya huvudkontor vid Lindhagen i Stockholm, där man velat undvika att skrivbord står tomma till följd av att medarbetare lämnar det öppna kontorslandskapet för att istället arbeta i rum där det går att stänga om sig. Alltså ska var och en kunna välja var hen vill sitta, allt beroende på dagens arbetsuppgifter.

Eftersom Skanska har kontor på många orter i Sverige vill man också att de som är på tillfälligt besök på huvudkontoret ska känna sig välkomna att slå sig ned på en arbetsplats, utan att känna att de tar någon annans plats.

Frågan är bara vad som händer med ledarskapet när det är oklart vem som sitter var, och när det till och med kan sitta någon som lyder under en helt annan chef inne på kontoret. Att ledarskapet påverkas står klart, men på vilket sätt är ett område för vidare forskning.